محصولات

 
                                      
   لوازم قطره ای                                          لوازم بارانی                                     اتصالات پلی اتیلن      
 

                                 
         فیلتراسیون                                          شیر آلات                                  آبپاش Hunter
                                                                                                                                                                                  


                               
شیر توپی پلیمری                                 والوهای آبیاری                                  تجهیزات گلخانه ای                    
       
                                                           
    

                                                                 
  هواده های اکسیژن ساز                               شیر آبریز فلنجدار                             فواره و مهپاش

                               
                                                                                     
                                                                                                                                  
                تصفیه آب                                  اتصالات گالوانیزه