اتصالات پیچی

کلیه اتصالات پیچی از سایز 20 الی 125 با تحمل فشار 10-4 اتمسفر. برای مشاهده ی محصولات و دریافت اطلاعات اتصالات پیچی کاوه گستر را مشاهده نمایید.