فروش ویژه شیر تخلیه هوا پلیمری

 
فروش ویژه شیر تخلیه هوا پلیمری

ویزگی این شیر مقاومت بسیار بالا در برابر خورشید و اشعه ماوراء بنفش می باشد.

انتشار: ۱۳۹۶/۴/۷