فروش نامحدود لوله 16 دریپردار سانستریم

 
فروش نامحدود لوله 16 دریپردار سانستریم

فروش ویژه ی لوله 16 دریپردار سانستریم با فواصل مختلف قطره چکان ها جهت استفاده در باغات میوه, گلخانه ها, تاکستان ها و غیره.


انتشار: ۱۳۹۵/۱/۲۳