آخرین مرحله رها سازی زاینده رود

 
آخرین مرحله رها سازی زاینده رود

به منظور تامین اراضی کشاورزی, آخرین مرحله ی رها سازی آب زاینده رود از 21 فروردین ماه آغاز و تا اوایل خرداد ماه ادامه خواهد یافت.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی که در بحران خشکسالی قرار داریم, اظهار کرد: کشاورزان باید با استفاده از روش های صحیح آبیاری و اصلاح انهار, بیشترین بهره وری را از آب رها شده داشته باشند.

انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱۸