لزوم تغییر الگوی کشت و روش آبیاری؛محورمهم سخنان رییس جمهوری در اصفهان

 
لزوم تغییر الگوی کشت و روش آبیاری؛محورمهم سخنان رییس جمهوری در اصفهان

نتایج بررسی و تحلیل محتوای سخنرانی های رییس جمهوری در جریان سفر دو روزه ایشان و هیات دولت به اصفهان نشان می دهد که ضرورت تغییر در الگوهای کشت و روش های آبیاری با 17 مورد فراوانی، مهمترین محور مورد تاکید رییس قوه مجریه برای مقابله مشکل کم آبی در سراسر کشور است.
انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸