شرکت در چهارمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی دزفول

 
شرکت در چهارمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی دزفول

در این نمایشگاه که از یکم تا چهارم بهمن ماه در دزفول با حضور تولید کنندگان چندین استان در سطح کشوربرگزار شد, فروشگاه آبشار حضوری فعال داشت و مورد استقبال عموم بازدید کنندگان, کشاورزان و مسئولین بخش کشاورزی استان قرارگرفت. هم چنین در این نمایشگاه شیر خودکارهای تولیدی آبشار و دیگر محصولات عرضه شده توسط آبشار به حضور مردم, کشاورزان و همکاران گرامی معرفی شد.

انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱