آبپاش های تمام دور و تنظیمی MYR

 
آبپاش های تمام دور و تنظیمی MYR

آبپاش های تمام دور و تنظیمی مدل MYR دارای تاییدیه از معاونت آب و خاک سازمان کشاورزی بوده و با یکسال ضمانت

به مشتریان عرضه می گردد.انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵