ششمین نمایشگاه تخصصی کشاوزی کرمان

 
ششمین نمایشگاه تخصصی کشاوزی کرمان

به حمد و یاری خداوند فروشگاه آبشار با مشارکت در ششمین نمایشگاه کشاورزی در استان کرمان توانست یکبار دیگر قدم در راستای بهبود و گسترش صنعت کشاورزی بردارد و این بار در طی دیدار با مسئولین بخش کشاورزی این استان وهمچنین کشاورزان نمونه و همکاران, گامی استوار در این عرصه بردارد.
در این نمایشگاه مدیریت فروشگاه آبشار به همراه کادر متخصص خود حضور پیدا کرد و هدف از شرکت در این نمایشگاه را معرفی تولیدات و محصولات خود و همچنین ارائه ی خدمات به همکاران و بازدید کنندگان اعلام کرد و بر آن است که بتواند تولیدات خود و محصولات با کیفیت بالا و استاندارد را با قیمتی مناسب و از همه مهم تر با ارائه ی مشاوره و راهنمایی عرضه دارد.

انتشار: ۱۳۹۳/۹/۵