اتصالات جوشی

کلیه اتصالات جوشی از سایز 20  الی 500 با فشار کاری 10-6-4 اتمسفر. محصولات و اطلاعات کامل را می توانید در صفحه ی اتصالات جوشی کاوه گستر مشاهده نمایید.